mask

Mapy do celów projektowych i prawnych

Usługi kartograficzne

 

Nasze usługi geodezyjne i kartograficzne obejmują wykonawstwo:

  • map do celów projektowych:

          -w wersji numerycznej lub analogowej;

          -obiektów powierzchniowych lub liniowych;

  • map do celów prawnych;
  • map prawnych do celów sądowych (m.in. w sprawach o zniesienie współwłasności, zasiedzenie nieruchomości, odzyskanie nieruchomości, podział spadku, ustalenie służebności gruntowej);
  • map w trybie administracyjnego podziału nieruchomości;
  • map do celów prywatnych (np. do obliczenia powierzchni biologicznie czynnej na działce).

Mapy wykonywane są zgodnie z wszelkimi wymogami i przepisami.

 

Kobieta rysująca mapkę geodezyjną