mask

Uzgodnienia dokumentacji projektowej w ZUDP

Uzgodnieniami dokumentacji projektowej zajmujemy się we współpracy z architektami i specjalistami w danych dziedzinach, by uzyskać zgodę ZUP na budowę zaprojektowanej infrastruktury. Uzyskanie pozwolenia konieczne jest najczęściej w sytuacji, gdy część przyłączy wykracza poza granicę zabudowywanej działki. Zgłoszeniu do ZUP podlegają urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, ale również przewody telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i gazociągowe oraz inne elementy infrastruktury technicznej.

 

Dwóch mężczyzn czytających mapę geodezyjną