mask

Wytyczenie urządzeń podziemnych

Wytyczeniu przez geodetę mogą podlegać nie tylko konstrukcje naziemne, ale również urządzenia podziemne, w tym elementy sieci uzbrojenia terenu, takie jak armatura kanalizacyjna, wodociągowa, gazociągowa, itp. Celem przeprowadzanych prac jest wyznaczenie przebiegu urządzenia podziemnego i upewnienie się o braku kolizyjności z innymi elementami uzbrojenia, które mogą znajdować się pod ziemią.

 

Mężczyzna czytający mapę geodezyjną