mask

Wytyczenie obiektów budowlanych i infrastruktury

Wytyczenie budynku to usługa, która polega na przeniesieniu założeń projektu budowlanego na grunt. Wyliczenia i oznaczenia muszą być wykonywane z milimetrową precyzją. Pod uwagę muszą być brane nie tylko dane projektowe, ważna jest również aktualna sytuacja w terenie (już istniejąca infrastruktura oraz rzędne terenu). Prace obejmować mogą nie tylko elementy architektury czy przebieg instalacji technicznych, ale również infrastrukturę.

 

Widok z lotu ptaka na pracownika wykonującego pomiary geodezyjne