mask

Inwentaryzacje powykonawcze

Wykonujemy inwentaryzacje powykonawcze budynków, infrastruktury, urządzeń podziemnych oraz innych elementów architektury naziemnej i podziemnej. Praktyka ta pozwala ostatecznie stwierdzić, czy inwestycja została wykonana zgodnie z projektem. Ponadto mapa z inwentaryzacji powykonawczej jest konieczna do zgłoszenia zakończenia budowy i służy w dużej mierze do tego, by wprowadzić nowe dane do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Kobieta w niebieskim kasku wykonująca pomiary geodezyjne